ระเบียบปฏิบัติ มาตรฐานสำคัญจำเป็น 9 ด้าน
 

ระเบียบปฏิบัติ มาตรฐานสำคัญจำเป็น 9 ด้าน

 

1. ระเบียบปฏิบัติ ER-001 การคัดกรองที่ห้องฉุกเฉิน

2.ระเบียบปฏิบัติ IC-002 การป้องกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน

3.ระเบียบปฏิบัติ IC-003 การป้องกันและการควบคุม เชื้อดื้อยา

4.ระเบียบปฏิบัติ IC-004 การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ที่ตำแหน่งผ่าตัด

5.ระเบียบปฏิบัติ IC-005 การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ใส่สายสวนปัสสาวะ

6.ระเบียบปฏิบัติ LR-001 แนวทางดูแลกรณีDFIU -Still birth-พิการแต่กำเนิด

7.ระเบียบปฏิบัติ PCT-001 ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 1

8.ระเบียบปฏิบัติ PCT-002 จริยธรรมที่ยากต่อการตัดสินใจ

9.ระเบียบปฏิบัติ PCT-003 Pneumonia

10.ระเบียบปฏิบัติ PCT-004 การจัดการอาการปวด

11.ระเบียบปฏิบัติ PCT-005 แนวทางการช่วยฟื้นคืนชีพ

12.ระเบียบปฏิบัติ PHA-001 OPD pharmacy

13.ระเบียบปฏิบัติ PHA-002 การจัดการยาที่ผู้ป่วยนำมาเอง

14.ระเบียบปฏิบัติ PHA-003 การคัดกรองการแพ้ยา ใน รพ.

15.ระเบียบปฏิบัติ PHA-004 HAD

16.ระเบียบปฏิบัติ-LAB-016 ค่าวิกฤติและการรายงานผล

17.ระเบียบปฏิบัติ-LAB-020 การจัดหาโลหิต การจัดเตรียม จ่ายผลิตภัณฑ์โลหิต

18.ระเบียบปฏิบัติ-LAB-021 การให้เลือดผู้ป่วยและ Investigation

19.ระเบียบปฏิบัติ-OR-001 การผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง

20.ระเบียบปฏิบัติ-QM-001 การระบุตัวผิดพลาด 

21.การจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพ

ย้อนกลับ


 
Visitor  : วันนี้ 2 | เดือนนี้ : 15563 | ปีนี้ : 32177 | รวม : 365413 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com