งานคุณธรรมและความโป่งใส รพ.บ่อพลอย (ITA)

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. MOIT5 18
    2. MOIT4 16
    3. MOIT3 16
    4. MOIT2 20
    5. MOIT1 27

ทั้งหมด 5 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 

 
Visitor  : วันนี้ 202 | เดือนนี้ : 5586 | ปีนี้ : 5586 | รวม : 17347 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com