งานคุณธรรมและความโป่งใส รพ.บ่อพลอย (ITA)

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. MOIT 5 349
    2. MOIT 4 365
    3. MOIT 3 255
    4. MOIT 2 256
    5. MOIT 1 221

ทั้งหมด 5 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 


 
Visitor  : วันนี้ 239 | เดือนนี้ : 5853 | ปีนี้ : 202499 | รวม : 324848 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com