แผนผัง
 

.

ย้อนกลับ

 
Visitor  : วันนี้ 103 | เดือนนี้ : 10854 | ปีนี้ : 101483 | รวม : 223832 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com