วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
 

 

วิสัยทัศน์

 

                    โรงพยาบาลชุมชนที่เป็นผู้นำด้านบริการสุขภาพ  ในภูมิภาคตะวันตก

 

พันธกิจ

 

                    ให้บริการสุขภาพแบบผสมผสานแก่ผู้รับบริการโดยยึดหลักองค์รวม  เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีและพึงพอใจ

 

ค่านิยม

 

                                  1.  Visonary leadership                                     ผู้นำที่มองการไกล

                    2.  Patient & Customer                                     ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

                    3.  Valuing Staff                                              คนทำงาน มีความสุข มีคุณค่า ทำงานเพื่อองค์กร

                    4.  Management ba fact                                   นำข้อมูลใช้ในการพัฒนา  สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ

                    5.  Organization Learning                                 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

                    6.  Empowerment                                              ให้พลังเจ้าหน้าที่แก้ปัญหา พัฒนางานและให้พลังทุกคนในการดูแลสุขภาพ

                    7.  Teamwork                                                    ทำงานเป็นทีม

 

 

ย้อนกลับ


 
Visitor  : วันนี้ 583 | เดือนนี้ : 31088 | ปีนี้ : 82366 | รวม : 415602 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com