ระบบสนับสนุนการบริหารข้อมูลสุขภาพอำเภอบ่อพลอย (DataLink Center)
 

 

DataLink Center คปสอ บ่อพลอย

 

 

 

ย้อนกลับ

 
Visitor  : วันนี้ 26 | เดือนนี้ : 26 | ปีนี้ : 97568 | รวม : 109329 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com