ชมรมจริยธรรม

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. ผลการดำเนินงานชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลบ่อพลอย 2566 119
    2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลบ่อพลอย 2566 135
    3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลบ่อพลอย 2566 122

ทั้งหมด 3 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 

 
Visitor  : วันนี้ 85 | เดือนนี้ : 10836 | ปีนี้ : 101465 | รวม : 223814 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com