ชมรมจริยธรรม

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลบ่อพลอย 2567 286
    2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลบ่อพลอย 2567 248

ทั้งหมด 2 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 


 
Visitor  : วันนี้ 261 | เดือนนี้ : 5875 | ปีนี้ : 202521 | รวม : 324870 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com