งานบริการ

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. สาขาที่มีการให้บริการ 906
    2. รายงานข้อมูลประจำปี ๒๕๖๖ 120
    3. การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล PPE 625
    4. ระบบงานบริหารIT (แจ้งซ่อมออนไลน์) 770
    5. โปรแกรมจองห้องประชุม 767
    6. แนวทางปฏิบัติเมื่อได้รับอุบัติเหตุสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งจากการปฏิบัติงานโรงพยาบาลบ่อพลอย 597
    7. การเกิดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงาน 618
    8. ภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรม 576
    9. ระบบตรวจสอบคุณภาพข้อมูล43แฟ้ม สสจ.กาญจนบุรี ( Eh?) 588
    10. ระบบข้อมูลสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี (HDC) 1702
    11. ระบบสนับสนุนการบริหารข้อมูลสุขภาพอำเภอบ่อพลอย (DataLink Center) 1721
    12. ศูนย์ข้อมูลรายงานระดับอำเภอบ่อพลอย (DHDC) 2105
    13. ระบบบริหารจัดความความเสี่ยงสถานพยาบาล (HRMS) 3177
    14. ลักษณะบริการ 725

ทั้งหมด 14 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 


 
Visitor  : วันนี้ 615 | เดือนนี้ : 16022 | ปีนี้ : 160595 | รวม : 493831 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com