งานบริการ

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. สาขาที่มีการให้บริการ 372
    2. การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล PPE 296
    3. ระบบงานบริหารIT (แจ้งซ่อมออนไลน์) 384
    4. โปรแกรมจองห้องประชุม 388
    5. แนวทางปฏิบัติเมื่อได้รับอุบัติเหตุสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งจากการปฏิบัติงานโรงพยาบาลบ่อพลอย 285
    6. การเกิดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงาน 302
    7. การแยกผู้ป่วยที่พบเชื้อดื้อยา 281
    8. การทำลายเชื้อ้และ การทำให้ปราศจากเชื้อ 293
    9. การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 297
    10. ภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรม 282
    11. ระบบตรวจสอบคุณภาพข้อมูล43แฟ้ม สสจ.กาญจนบุรี ( Eh?) 279
    12. ระบบข้อมูลสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี (HDC) 482
    13. ระบบสนับสนุนการบริหารข้อมูลสุขภาพอำเภอบ่อพลอย (DataLink Center) 755
    14. ศูนย์ข้อมูลรายงานระดับอำเภอบ่อพลอย (DHDC) 708
    15. ระบบบริหารจัดความความเสี่ยงสถานพยาบาล (HRMS) 1114
    16. ลักษณะบริการ 334

ทั้งหมด 16 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 

 
Visitor  : วันนี้ 44 | เดือนนี้ : 10830 | ปีนี้ : 35953 | รวม : 158302 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com