งานบริการ

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. สาขาที่มีการให้บริการ 125
    2. การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล PPE 119
    3. ระบบงานบริหารIT (แจ้งซ่อมออนไลน์) 148
    4. โปรแกรมจองห้องประชุม 146
    5. แนวทางปฏิบัติเมื่อได้รับอุบัติเหตุสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งจากการปฏิบัติงานโรงพยาบาลบ่อพลอย 111
    6. การเกิดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงาน 110
    7. การแยกผู้ป่วยที่พบเชื้อดื้อยา 114
    8. การทำลายเชื้อ้และ การทำให้ปราศจากเชื้อ 111
    9. การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 114
    10. ภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรม 111
    11. ระบบตรวจสอบคุณภาพข้อมูล43แฟ้ม สสจ.กาญจนบุรี ( Eh?) 109
    12. ระบบข้อมูลสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี (HDC) 139
    13. ระบบสนับสนุนการบริหารข้อมูลสุขภาพอำเภอบ่อพลอย (DataLink Center) 294
    14. ศูนย์ข้อมูลรายงานระดับอำเภอบ่อพลอย (DHDC) 279
    15. ระบบบริหารจัดความความเสี่ยงสถานพยาบาล (HRMS) 366
    16. ลักษณะบริการ 122

ทั้งหมด 16 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 

 
Visitor  : วันนี้ 257 | เดือนนี้ : 666 | ปีนี้ : 47825 | รวม : 59586 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com