ลักษณะบริการ
 

 ลักษณะบริการ ให้บริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ ขนาด 2.2

 

 

 จำนวนเตียงผู้ป่วยใน (ไม่รวมเตียงทารกคลอดปกติ) จำนวนเตียงตามกรอบ/จำนวนที่ขออนุญาต 60 เตียง จำนวนเตียงที่เปิดให้บริการจริง (ไม่รวมเตียงเสริม) 70 เตียง ระดับของการให้บริการ

 

() โรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (ต่ำกว่า 100 เตียง)

 

( ) โรงพยาบาลทั่วไป (ขนาด 100 เตียงขึ้นไป)

 

( ) โรงพยาบาลเฉพาะทาง

 

( ) โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย/โรงพยาบาลที่ให้การดูแลระดับตติยภูมิ

ย้อนกลับ

 
Visitor  : วันนี้ 180 | เดือนนี้ : 4025 | ปีนี้ : 34448 | รวม : 46209 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com