ผลงาน CQI

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. นวัตกรรมเรื่อง ตรวจสอบสิทธิ์ทุกๆการให้บริการ 43
    2. นวัตกรรมเรื่อง รพ.สต.บ้านสามยอด 34
    3. นวัตกรรมเรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนจำหน่าย ในผู้ป่วยเรื้อรัง 37
    4. นวัตกรรมเรื่อง พัฒนาการพยาบาลฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 31
    5. นวัตกรรมเรื่อง พัฒนาระบบการยืดอายุ ซอง Seal (6เดือน) เป็น 1 ปี 29
    6. นวัตรกรรมเรื่อง ศูนย์หลักประกัน “ส่งทัน เก็บครบ ถูกต้อง” 30
    7. นวัตกรรมเรื่อง การป้องกันและการดูแลหญิงต้งั ครรภ์ที่มี ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด 31
    8. นวัตรกรรมเรื่อง การพัฒนาการงดและเลื่อน การผ่าตัดใส่เลนส์แก้วตาเทียม 29
    9. นวัตรกรรม Spirometry แบบ Gold Standard (การตรวจสมรรถภาพปอดที่ได้มาตรฐาน) 29
    10. นวัตกรรมเรื่อง พัฒนาระบบการให้บริการทางห้องปฏิบัติการ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากรพ.สู่รพ.สต. 29
    11. นวัตกรรมเรื่อง การเปรียบเทียบการรักษาทันตกรรมด้วยวิธี 3 แบบ 31
    12. นวัตกรรมเรื่อง Smart warfarin in บ่อพลอย 33
    13. นวัตกรรมเรื่อง การเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ 27
    14. นวัตกรรมเรื่อง ที่คั่นสมุด Recheck วัคซีนเด็กถูกต้องว่องไว 27
    15. นวัตกรรมเรื่อง กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 28
    16. นวัตกรรมเรื่อง การพัฒนาระบบปฎิบัติการดูแลผุ้ป่วยภาวะ Sepsis 29
    17. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพปี60 28
    18. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพปี 2556 27
    19. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ปี 2554 30

ทั้งหมด 19 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 

 
Visitor  : วันนี้ 237 | เดือนนี้ : 5621 | ปีนี้ : 5621 | รวม : 17382 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com