ผลงาน CQI

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. นวัตกรรมเรื่อง ตรวจสอบสิทธิ์ทุกๆการให้บริการ 1290
    2. นวัตกรรมเรื่อง รพ.สต.บ้านสามยอด 719
    3. นวัตกรรมเรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนจำหน่าย ในผู้ป่วยเรื้อรัง 2148
    4. นวัตกรรมเรื่อง พัฒนาการพยาบาลฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 1061
    5. นวัตกรรมเรื่อง พัฒนาระบบการยืดอายุ ซอง Seal (6เดือน) เป็น 1 ปี 675
    6. นวัตรกรรมเรื่อง ศูนย์หลักประกัน “ส่งทัน เก็บครบ ถูกต้อง” 785
    7. นวัตกรรมเรื่อง การป้องกันและการดูแลหญิงต้งั ครรภ์ที่มี ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด 899
    8. นวัตรกรรมเรื่อง การพัฒนาการงดและเลื่อน การผ่าตัดใส่เลนส์แก้วตาเทียม 659
    9. นวัตรกรรม Spirometry แบบ Gold Standard (การตรวจสมรรถภาพปอดที่ได้มาตรฐาน) 608
    10. นวัตกรรมเรื่อง พัฒนาระบบการให้บริการทางห้องปฏิบัติการ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากรพ.สู่รพ.สต. 646
    11. นวัตกรรมเรื่อง การเปรียบเทียบการรักษาทันตกรรมด้วยวิธี 3 แบบ 589
    12. นวัตกรรมเรื่อง Smart warfarin in บ่อพลอย 849
    13. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ เรื่อง การพัฒนาระบบการขอเลือด ผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่หาเลือดเข้าได้ยาก 15
    14. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ เรื่อง การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ Hight Flow Nasal Cannula เพื่อป้องกันภาวะ Respiratory Failure 18
    15. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ เรื่อง การพัฒนาระบบควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในตำบลบ่อพลอย (หลัก 3 ช.) 17
    16. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด 30
    17. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลหลังคลอดเพื่อป้องกันการตกเลือด 19
    18. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ เรื่อง STEMI สตรีใจ เรื่องหัวใจไว้ใจเรา 25
    19. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ เรื่อง การพัฒนาระบบบริการคัดกรองคัดแยกประเภทผู้ป่วยและเฝ้าระวังอาการไม่คงที่ หรืออาการทรุดลงขณะรอตรวจ 19
    20. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ เรื่อง การพัฒนาสูตรอาหารทางสายให้อาหาร สำหรับผู้ป่วย 24

ทั้งหมด 29 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1  หน้าถัดไป>>
 


 
Visitor  : วันนี้ 667 | เดือนนี้ : 16074 | ปีนี้ : 160647 | รวม : 493883 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com