โครงสร้างหน่วยงาน
 
ย้อนกลับ


 
Visitor  : วันนี้ 182 | เดือนนี้ : 10603 | ปีนี้ : 165066 | รวม : 287415 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com