ผลงาน Half of Frame

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. ผลการดำเนินงานปี 2564 547
    2. ผลงานจากอดีตถึงปัจจุบัน 527
    3. ผลงานจากอดีตถึงปัจจุบัน 456
    4. ผลการดำเนินงานโรงพยาบาลบ่อพลอยปี 2565 291

ทั้งหมด 4 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 


 
Visitor  : วันนี้ 13 | เดือนนี้ : 15574 | ปีนี้ : 32188 | รวม : 365424 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com