ผลงาน Half of Frame

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. ผลการดำเนินงานปี 2564 376
    2. ผลงานจากอดีตถึงปัจจุบัน 329
    3. ผลงานจากอดีตถึงปัจจุบัน 284
    4. ผลการดำเนินงานโรงพยาบาลบ่อพลอยปี 2565 127

ทั้งหมด 4 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 

 
Visitor  : วันนี้ 53 | เดือนนี้ : 10839 | ปีนี้ : 35962 | รวม : 158311 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com