ผลงาน Half of Frame

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. ผลการดำเนินงานปี 2564 639
    2. ผลงานจากอดีตถึงปัจจุบัน 616
    3. ผลงานจากอดีตถึงปัจจุบัน 544
    4. ผลการดำเนินงานโรงพยาบาลบ่อพลอยปี 2565 379

ทั้งหมด 4 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 


 
Visitor  : วันนี้ 69 | เดือนนี้ : 23244 | ปีนี้ : 140704 | รวม : 473940 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com