กิจกรรมองค์กร
 

 
Visitor  : วันนี้ 355 | เดือนนี้ : 10683 | ปีนี้ : 97528 | รวม : 109289 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com