กิจกรรมองค์กร
 

 
Visitor  : วันนี้ 188 | เดือนนี้ : 5572 | ปีนี้ : 5572 | รวม : 17333 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com