เข็มมุ่งจุดเน้น
 

 

 

 

 

                   เข็มมุ่ง/ จุดเน้น ปี 2555

 

 

                                          Humanized    Health    Care

 

                            เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากร

 

              “ โดย Lean  Thinking ”

 

                         องค์กรอยู่รอด    -    เพิ่มรายรับ    - ลดรายจ่าย

ย้อนกลับ


 
Visitor  : วันนี้ 568 | เดือนนี้ : 31073 | ปีนี้ : 82351 | รวม : 415587 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com