ข้อมูลโรงพยาบาลบ่อพลอย กาญจนบุรี
 

เสนอคณะตรวจเยี่ยม โครงการ CBL

ย้อนกลับ

 
Visitor  : วันนี้ 221 | เดือนนี้ : 5605 | ปีนี้ : 5605 | รวม : 17366 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com