ผลงาน นวัตกรรม

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. ปรับย้ายตำแหน่งเครื่องปั่นผสมสารอุดตัน และติดตั้งพัดลมระบายอากาศ 34
    2. อุปกรณ์ดูแลรากฟันเทียม 36
    3. เปลี่ยนระบบลงทะเบียน Refer 33
    4. นาฬิกา Digital 31
    5. บันไดลงท้ายรถส่งต่อ 29
    6. ไม้คาบมือเด็ก 31
    7. กางเกงใส่ถุงปัสสาวะ 30
    8. ขวดประยุกต์ 32
    9. นวัตกรรมเรื่อง กากบาทเตือนสติ 32
    10. นวัตกรรมเรื่อง แบบประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วย COPD 30
    11. นวัตกรรมเรื่อง Tunique ห้ามเลือด 33
    12. นวัตกรรมเรื่อง ปฏิทินกันลืม 33

ทั้งหมด 12 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 

 
Visitor  : วันนี้ 179 | เดือนนี้ : 5563 | ปีนี้ : 5563 | รวม : 17324 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com