ผลงาน นวัตกรรม

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. ปรับย้ายตำแหน่งเครื่องปั่นผสมสารอุดตัน และติดตั้งพัดลมระบายอากาศ 458
    2. อุปกรณ์ดูแลรากฟันเทียม 519
    3. เปลี่ยนระบบลงทะเบียน Refer 472
    4. นาฬิกา Digital 479
    5. บันไดลงท้ายรถส่งต่อ 478
    6. ไม้คาบมือเด็ก 458
    7. กางเกงใส่ถุงปัสสาวะ 541
    8. ขวดประยุกต์ 509
    9. นวัตกรรมเรื่อง กากบาทเตือนสติ 493
    10. นวัตกรรมเรื่อง แบบประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วย COPD 790
    11. นวัตกรรมเรื่อง Tunique ห้ามเลือด 561
    12. นวัตกรรมเรื่อง ปฏิทินกันลืม 509

ทั้งหมด 12 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 


 
Visitor  : วันนี้ 549 | เดือนนี้ : 31054 | ปีนี้ : 82332 | รวม : 415568 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com