ไม้คาบมือเด็ก
 

คุณวันชุลี  สมประสงค์  หน่วยงานห้องฉุกเฉิน

 

ปัญหา/สภาพปัจจุบัน  

 

ไม้คาบมือเด็กขณะให้น้ำเกลือ  ปัจจุบันใช้ลังกระดาษพันด้วย ผ้าก๊อต ไม่เกิดความนุ่มนวล

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

 

วัสดุใช้ทำไม้คาบมือเด็กขระให้น้ำเกลือ โดยใช้ผ้ายางเย็บเป็นรูปมือ บุด้วยใยสังเคราะห์  สะดวกในการใช้งานแล้วสามารถนำมาใช้งานได้อีก

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 

นุ่มนวล สะดวกสบาย

ย้อนกลับ

 
Visitor  : วันนี้ 178 | เดือนนี้ : 4023 | ปีนี้ : 34446 | รวม : 46207 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com