มาตรฐานกำหนดตำแหน่งแยกตามประเภท สายงาน และระดับตำแหน่ง
 

 

 

ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ่อพลอย เข้าตรวจสอบมาตรฐานกำหนดตำแหน่งแยกตามประเภท สายงาน และระดับตำแหน่ง

 

ของสัญญาจ้างของโรงพยาบาลบ่อพลอยได้ตาม Link นี้

 

http://hr.moph.go.th/person/spec_gov51.htm  ของข้าราชการ(ใช้อ้างอิง)

 

 

http://hr.moph.go.th/person/vian/employee_j/หนังสือเวียน_ลจ_ปี53/หน้าที่โดยย่อ_ลจป_ธค53.pdf   ของลูกจ้างชั่วคราว(ใช้อ้างอิง)

ย้อนกลับ


 
Visitor  : วันนี้ 1356 | เดือนนี้ : 26009 | ปีนี้ : 116211 | รวม : 449447 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com