คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
 

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลโรงพยาบาลบ่อพลอย

 

กกบ

ย้อนกลับ

 
Visitor  : วันนี้ 105 | เดือนนี้ : 10856 | ปีนี้ : 101485 | รวม : 223834 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com