คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
 

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลโรงพยาบาลบ่อพลอย

 

กกบ

ย้อนกลับ


 
Visitor  : วันนี้ 96 | เดือนนี้ : 23271 | ปีนี้ : 140731 | รวม : 473967 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com