คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
 
  1. คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
ย้อนกลับ

 
Visitor  : วันนี้ 268 | เดือนนี้ : 5652 | ปีนี้ : 5652 | รวม : 17413 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com