เอกสารคู่มือ

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. ขั้นตอนการใช้งานระบบ Intranet ของโรงพยาบาลบ่อพลอย 238
    2. เอกสารประกอบการอบรมเรื่อง Neonatal Resuscitation & ACLS 580
    3. เอกสารคู่มือประกอบ CPG เรื่อง แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอักเสบในเด็ก 623
    4. เอกสารคู่มือประกอบ CPG เรื่อง การรักษาโรคไข้เลือดออก 594
    5. เอกสารคู่มือประกอบ CPG เรื่อง แนวทางการดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะ Sepsis/Septic Shock 643
    6. เอกสารคู่มือประกอบ CPG เรื่อง การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก 507
    7. เอกสารคู่มือประกอบ CNPG เรื่องการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด 726
    8. เอกสารคู่มือประกอบ CNPG เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ (Pneumonia) 669
    9. เอกสารคู่มือประกอบ CNPG เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวาน ที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ 648
    10. เอกสารคู่มือประกอบ CNPG เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 655
    11. เอกสารคู่มือประกอบ CNPG เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 602
    12. เอกสารคู่มือประกอบ CNPG เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดSTEMI 667
    13. เอกสารคู่มือประกอบ CNPG เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 873
    14. เอกสารคู่มือประกอบ CNPG เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยเด็ก ไข้เลือดออก 693

ทั้งหมด 14 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 


 
Visitor  : วันนี้ 569 | เดือนนี้ : 31074 | ปีนี้ : 82352 | รวม : 415588 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com