เอกสารคู่มือประกอบ CNPG เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ (Pneumonia)
 

Clinical Nursing Practice  Guideline

เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ (Pneumonia)

 

สามารถ Download เอกสารประกอบได้ที่นี่ค่ะ

 

ย้อนกลับ

 
Visitor  : วันนี้ 216 | เดือนนี้ : 4061 | ปีนี้ : 34484 | รวม : 46245 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com