ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มงานรังสีวิทยา
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพหานะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลบ่อพลอย
คำสั่งนโยบายการจัดการน้ำในโรงพยาบาล
ประกาศ โรงพยาบาลบ่อพลอย
ประกาศโรงพยาบาลบ่อพลอย
ผลงานการพัฒนาคุณภาพ Smart Warfarin In Bophloi
 
 
 

 
Visitor  : วันนี้ 181 | เดือนนี้ : 5565 | ปีนี้ : 5565 | รวม : 17326 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com