ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาห้องจิตเวช ศูนย์พัฒนาการเด็ก จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
    2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดตั้งระบบ wifi ภายในโรงพยาบาลบ่อพลอย จำนวน ๑ รายการ 27
    3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ต่ำกว่าเกณฑ์) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26
    4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง 28
    5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ชุดตรวจปริมาณฮีโมโกลบินเอวันซี) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 52
    6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีฯลฯ 133
    7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 955
    8. ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 939

ทั้งหมด 8 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 


 
Visitor  : วันนี้ 8 | เดือนนี้ : 15569 | ปีนี้ : 32183 | รวม : 365419 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com