ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 7
    2. เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดทำเอกสารในการอบรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
    3. เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค (น้ำดื่ม) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๕ รายการ 6
    4. เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
    5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑืสำนักงาน(ต่ำกว่าเกณฑ์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
    6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ต่ำกว่าเกณฑ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
    7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
    8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดจ้างเหมาผลิตสติ๊กเกอร์เทอร์มอลท์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
    9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดจ้างเหมาผลิตสติ๊กเกอร์เทอร์มอลท์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
    10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่และเครื่องขยายเสียง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
    11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบริการพัดลมไอน้ำ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
    12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค (ข้าวสาร) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
    13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖๒ รายการ 7
    14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
    15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
    16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาผลิตกระดาษเคมีพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
    17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
    18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18
    19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุบริโภค (น้ำดื่ม) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง 18
    20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 84 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18

ทั้งหมด 124 รายการ รวมทั้งหมด : 7 หน้า : 1 [2][3][4][5][6]  หน้าถัดไป>>
 


 
Visitor  : วันนี้ 627 | เดือนนี้ : 16034 | ปีนี้ : 160607 | รวม : 493843 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com