อดีต-ปัจจุบัน
 

อดีต-ปัจจุบัน

ย้อนกลับ

 
Visitor  : วันนี้ 252 | เดือนนี้ : 661 | ปีนี้ : 47820 | รวม : 59581 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com