อดีต-ปัจจุบัน
 

อดีต-ปัจจุบัน

ย้อนกลับ

 
Visitor  : วันนี้ 42 | เดือนนี้ : 10793 | ปีนี้ : 101422 | รวม : 223771 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com