ระบบบริหารจัดความความเสี่ยงสถานพยาบาล (HRMS)
 

 

ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล  

 Healtcare Risk Management System  HRMS

 

HRMS

ย้อนกลับ


 
Visitor  : วันนี้ 88 | เดือนนี้ : 23263 | ปีนี้ : 140723 | รวม : 473959 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com