ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง จำนวน ๑ เครื่อง) 74
    2. ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 58
    3. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 58
    4. ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 57
    5. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2562 57
    6. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 26
    7. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 22
    8. เรื่อง ประกาศจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ตามแบบ สขร.1 เดือนมีนาคม 2562 50
    9. เรื่อง ประกาศจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ตามแบบ สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 49
    10. เรื่อง ประกาศจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ตามแบบ สขร.1 เดือนมกราคม 2562 52
    11. เรื่อง ประกาศจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ตามแบบ สขร.1 เดือนธันวาคม 2561 50
    12. ประกาศจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ตามแบบ สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2561 50
    13. ประกาศจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ตามแบบ สขร.1 เดือนตุลาคม 2561 51
    14. ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 15 เครื่อง 52
    15. ประกาศจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ 51
    16. ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับรถเข็นนั่งชนิดไฟฟ้าฯ 1 เครื่อง) 26
    17. ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 51
    18. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ 25

ทั้งหมด 18 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 

 
Visitor  : วันนี้ 246 | เดือนนี้ : 5630 | ปีนี้ : 5630 | รวม : 17391 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com