ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทั่วไปที่มิใช่ทางการแพทย์ ปี 2567 433
    2. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคาร ของโรงพยาบาลบ่อพลอย จำนวน ๑ รายการด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 457
    3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะทะเบียน กต 2025 กาญจนบุรี 502
    4. ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 595
    5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 549
    6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 185
    7. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ของโรงพยาบาลบ่อพลอย 372
    8. ประกาศประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาติดตั้งระบบท่อลมรับ ส่ง สิ่งส่งตรวจและพัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ ระบบ 509
    9. ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง จำนวน ๑ เครื่อง) 1036
    10. ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 1008
    11. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 1141
    12. ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 940
    13. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2562 895
    14. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 503
    15. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 505
    16. เรื่อง ประกาศจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ตามแบบ สขร.1 เดือนมีนาคม 2562 510
    17. เรื่อง ประกาศจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ตามแบบ สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 538
    18. เรื่อง ประกาศจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ตามแบบ สขร.1 เดือนมกราคม 2562 497
    19. เรื่อง ประกาศจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ตามแบบ สขร.1 เดือนธันวาคม 2561 533
    20. ประกาศจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ตามแบบ สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2561 530

ทั้งหมด 26 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1  หน้าถัดไป>>
 


 
Visitor  : วันนี้ 671 | เดือนนี้ : 16078 | ปีนี้ : 160651 | รวม : 493887 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com