ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง จำนวน ๑ เครื่อง) 228
    2. ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 204
    3. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 219
    4. ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 216
    5. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2562 212
    6. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 85
    7. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 87
    8. เรื่อง ประกาศจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ตามแบบ สขร.1 เดือนมีนาคม 2562 115
    9. เรื่อง ประกาศจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ตามแบบ สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 111
    10. เรื่อง ประกาศจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ตามแบบ สขร.1 เดือนมกราคม 2562 115
    11. เรื่อง ประกาศจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ตามแบบ สขร.1 เดือนธันวาคม 2561 114
    12. ประกาศจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ตามแบบ สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2561 113
    13. ประกาศจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ตามแบบ สขร.1 เดือนตุลาคม 2561 116
    14. ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 15 เครื่อง 116
    15. ประกาศจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ 113
    16. ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับรถเข็นนั่งชนิดไฟฟ้าฯ 1 เครื่อง) 87
    17. ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 111
    18. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ 89

ทั้งหมด 18 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 

 
Visitor  : วันนี้ 305 | เดือนนี้ : 714 | ปีนี้ : 47873 | รวม : 59634 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com