ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39
    2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30
    3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32
    4. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ของโรงพยาบาลบ่อพลอย 213
    5. ประกาศประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาติดตั้งระบบท่อลมรับ ส่ง สิ่งส่งตรวจและพัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ ระบบ 357
    6. ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง จำนวน ๑ เครื่อง) 913
    7. ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 871
    8. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 1007
    9. ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 806
    10. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2562 770
    11. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 385
    12. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 389
    13. เรื่อง ประกาศจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ตามแบบ สขร.1 เดือนมีนาคม 2562 408
    14. เรื่อง ประกาศจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ตามแบบ สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 414
    15. เรื่อง ประกาศจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ตามแบบ สขร.1 เดือนมกราคม 2562 402
    16. เรื่อง ประกาศจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ตามแบบ สขร.1 เดือนธันวาคม 2561 407
    17. ประกาศจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ตามแบบ สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2561 409
    18. ประกาศจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ตามแบบ สขร.1 เดือนตุลาคม 2561 418
    19. ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 15 เครื่อง 416
    20. ประกาศจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ 419

ทั้งหมด 23 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1  หน้าถัดไป>>
 


 
Visitor  : วันนี้ 44 | เดือนนี้ : 15605 | ปีนี้ : 32219 | รวม : 365455 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com