ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคาร ของโรงพยาบาลบ่อพลอย จำนวน ๑ รายการด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคาร ของโรงพยาบาลบ่อพลอย จำนวน ๑ รายการด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ย้อนกลับ


 
Visitor  : วันนี้ 683 | เดือนนี้ : 16090 | ปีนี้ : 160663 | รวม : 493899 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com