ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ของโรงพยาบาลบ่อพลอย
 

ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ของโรงพยาบาลบ่อพลอย

ราคากลาง

ขอบเขตงานจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด

ประกาศเชิญชวน

เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ย้อนกลับ


 
Visitor  : วันนี้ 41 | เดือนนี้ : 15602 | ปีนี้ : 32216 | รวม : 365452 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com