ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทั่วไปที่มิใช่ทางการแพทย์ ปี 2567
 

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทั่วไปที่มิใช่ทางการแพทย์ ปี 2567

ย้อนกลับ


 
Visitor  : วันนี้ 634 | เดือนนี้ : 16041 | ปีนี้ : 160614 | รวม : 493850 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com