ข่่าวประชาสัมพันธ์

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัฯฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36
    2. ประกาศโรงพยาบาลบ่อพลอย รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานธุรการ 65
    3. ประกาศโรงพยาบาล เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก 79
    4. คำสั่งนโยบายการจัดการน้ำในโรงพยาบาล 886
    5. ประกาศ โรงพยาบาลบ่อพลอย 933
    6. ประกาศโรงพยาบาลบ่อพลอย 862
    7. แผนงานโครงการโซนตะวันออก 517
    8. เอกสารรับนิเทศ สสจ กาญจนบุรี 457
    9. แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2562 429
    10. ประกาศจัดจ้างพนักงานทำความสะอาดอาคาร โรงพยาบาลบ่อพลอย 2562 405
    11. แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 428
    12. ศูนย์ข้อมูลรายงานระดับอำเภอบ่อพลอย (DHDC) 421
    13. ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560 443
    14. เครื่องมือวัดความสุขด้วยตัวเอง 423
    15. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด 415
    16. จัดจ้างพิมพ์สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ 440
    17. ระบบบริหารจัดความความเสี่ยงสถานพยาบาล (HRMS) 413
    18. แผนสุขภาพ คปสอ.บ่อพลอย ปี 2558 401
    19. แผนสุขภาพ คปสอ.บ่อพลอย ปี 2557 413
    20. Data 43 แฟ้ม 376

ทั้งหมด 35 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1  หน้าถัดไป>>
 


 
Visitor  : วันนี้ 24 | เดือนนี้ : 15585 | ปีนี้ : 32199 | รวม : 365435 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com