ข่่าวประชาสัมพันธ์

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. กลุ่มงานรังสีวิทยา 81
    2. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพหานะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลบ่อพลอย 77
    3. คำสั่งนโยบายการจัดการน้ำในโรงพยาบาล 65
    4. ประกาศ โรงพยาบาลบ่อพลอย 73
    5. ประกาศโรงพยาบาลบ่อพลอย 75
    6. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์โรคเบาหวาน 29
    7. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องวารสารโรงพยาบาลบ่อพลอย 28
    8. แผนงานโครงการโซนตะวันออก 30
    9. เอกสารรับนิเทศ สสจ กาญจนบุรี 29
    10. แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2562 28
    11. ประกาศจัดจ้างพนักงานทำความสะอาดอาคาร โรงพยาบาลบ่อพลอย 2562 29
    12. แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 26
    13. ศูนย์ข้อมูลรายงานระดับอำเภอบ่อพลอย (DHDC) 30
    14. ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560 29
    15. เครื่องมือวัดความสุขด้วยตัวเอง 28
    16. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด 29
    17. จัดจ้างพิมพ์สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ 28
    18. ระบบบริหารจัดความความเสี่ยงสถานพยาบาล (HRMS) 28
    19. แผนสุขภาพ คปสอ.บ่อพลอย ปี 2558 30
    20. แผนสุขภาพ คปสอ.บ่อพลอย ปี 2557 29

ทั้งหมด 35 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1  หน้าถัดไป>>
 

 
Visitor  : วันนี้ 224 | เดือนนี้ : 5608 | ปีนี้ : 5608 | รวม : 17369 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com