ข่่าวประชาสัมพันธ์

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 37
    2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลบ่อพลอย 71
    3. ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือก 67
    4. ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 242
    5. คำสั่งนโยบายการจัดการน้ำในโรงพยาบาล 223
    6. ประกาศ โรงพยาบาลบ่อพลอย 257
    7. ประกาศโรงพยาบาลบ่อพลอย 262
    8. แผนงานโครงการโซนตะวันออก 115
    9. เอกสารรับนิเทศ สสจ กาญจนบุรี 104
    10. แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2562 101
    11. ประกาศจัดจ้างพนักงานทำความสะอาดอาคาร โรงพยาบาลบ่อพลอย 2562 103
    12. แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 102
    13. ศูนย์ข้อมูลรายงานระดับอำเภอบ่อพลอย (DHDC) 108
    14. ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560 105
    15. เครื่องมือวัดความสุขด้วยตัวเอง 105
    16. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด 102
    17. จัดจ้างพิมพ์สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ 102
    18. ระบบบริหารจัดความความเสี่ยงสถานพยาบาล (HRMS) 101
    19. แผนสุขภาพ คปสอ.บ่อพลอย ปี 2558 106
    20. แผนสุขภาพ คปสอ.บ่อพลอย ปี 2557 104

ทั้งหมด 35 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1  หน้าถัดไป>>
 

 
Visitor  : วันนี้ 290 | เดือนนี้ : 699 | ปีนี้ : 47858 | รวม : 59619 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com