ประกาศโรงพยาบาลบ่อพลอย รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานธุรการ
 

 

การสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลบ่อพลอย

 

ตามประกาศโรงพยาบาลบ่อพลอย เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากร เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลบ่อพลอยนั้น การคัดเลือกได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใน ตำแหน่งพนักงานธุรการ

ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัวที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ่อพลอย 

ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่สามารถรายงานตัวได้ในวัน เวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการปฎิบัติงาน

สามารถ DOWNLOAD เอกสารได้ที่นี่ครับ

 

ย้อนกลับ


 
Visitor  : วันนี้ 310 | เดือนนี้ : 15547 | ปีนี้ : 32161 | รวม : 365397 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com