ประกาศโรงพยาบาลบ่อพลอย
 

 

ประกาศโรงพยาบาลบ่อพลอย

เรื่อง  ข่าวออนไลน์เรื่องผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในโรงพยาบาลบ่อพลอย

ย้อนกลับ

 
Visitor  : วันนี้ 216 | เดือนนี้ : 5600 | ปีนี้ : 5600 | รวม : 17361 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com