ประกาศโรงพยาบาลบ่อพลอย
 

 

ประกาศโรงพยาบาลบ่อพลอย

เรื่อง  ข่าวออนไลน์เรื่องผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในโรงพยาบาลบ่อพลอย

ย้อนกลับ


 
Visitor  : วันนี้ 16 | เดือนนี้ : 15577 | ปีนี้ : 32191 | รวม : 365427 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com