นวัตกรรมเรื่อง Tunique ห้ามเลือด
 

 

พิมพกานต์  เลาหะชัยนานันท์

ห้องผ่าตัด

 

ปัญหา สภาพปัจจุบัน

 

การผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกมักต้องมีการขึ้น TQ เพื่อห้ามเลือด โดยแต่ละครั้งไม่ควรเกิน 2 ชั่วโมง ซึ่งanest.เป็นผู้บันทึกเวลาบางครั้งไม่ทราบว่ามีการใช้หรือไม่ หรือเป็นช่วงเวลาใด ซึ่งอาจส่งผลเสียกับผู้ป่วย

 

แนวคิดใหม่

 

เจ้าหน้าที่ผู้ขึ้น TQ เป็นผู้ขานปริมาณ,ตำแหน่ง,เวลาที่ขึ้น anest.เป็นผู้ลงบันทึก เมื่อใกล้ครบกำหนดแจ้งศัลยแพทย์ เมื่อเจ้าหน้าที่ off มีการขานเวลาอีกครั้ง

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

 

เป็นการตรวจทานขั้นตอนการทำงาน ลดการผิดพลาด

 

 

 

 

 

ย้อนกลับ

 
Visitor  : วันนี้ 187 | เดือนนี้ : 4032 | ปีนี้ : 34455 | รวม : 46216 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com