การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล PPE
 

.

.

PPE

 

หรือ  SCAN QR CODE ได้ที่นี่ครับ

PPE1

ย้อนกลับ

 
Visitor  : วันนี้ 208 | เดือนนี้ : 4053 | ปีนี้ : 34476 | รวม : 46237 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com