สาขาที่มีการให้บริการ
 

สาขาที่ได้เปิดให้รับบริการ

 

 

 - บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

 

- บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป

 

- บริการตรวจโรคเฉพาะทางด้านอายุรกรรม กุมารเวชกรรม สูตินรีเวชกรรม

 

- บริการการผ่าตัด

 

- บริการด้านทันตกรรม

 

- บริการด้านแพทย์แผนไทย, กายภาพบำบัด

 

- บริการคลินิกฝากครรภ์, วางแผนคุมกำเนิด, คลินิกสุขภาพเด็กดี, คลินิก TB

 

 

- การบริการผู้ป่วยเบาหวานครบวงจร

 

 บริการ / กลุ่มผู้ป่วยสำคัญที่ต้องส่งต่อหรือจัดบริการโดยประสานความร่วมมือ

 

- ผู้ป่วย On Bird Respirater - ผู้ป่วยผ่าตัดทางศัลยกรรม, ศัลยกรรมกระดูก, ตา

 

- กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ส่งต่อ HHC

 

- กลุ่มผู้ป่วยแม่และเด็กหลังคลอด

 

- กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ

 

-กลุ่มผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร

ย้อนกลับ

 
Visitor  : วันนี้ 176 | เดือนนี้ : 4021 | ปีนี้ : 34444 | รวม : 46205 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com