กิจกรรมพัฒนาคุณภาพปี 2556
 

 

 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพปี 2556

 

 

 

 

1. ผลงานการพัฒนาคุณภาพ เรื่องลดการใช้ยา ATB ในกลุ่มโรค common cold , diarrhea ที่ตรวจรักษาโดยผู้ไม่ใช่แพทย์

 

 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการเบิกค่ารถ referสิทธิกรมบัญชีกลาง

 

 

3.  สิทธิเปลี่ยน เงินปรับ

 

 

4. ฝากครรภ์ปลอดภัย   ใกล้หมออนามัย  รายจ่ายลด

 

 

5. การลดมูลค่าการใช้ยาสูดพ่นและยารับประทานใน Clinic COPD & Asthma

 

 

6. การสร้างระบบเตือนและติดตามการค้างชำระ

 

 

7. สนิม...สร้อย (การลดอุบัติการณ์คราบสนิมเกาะติดเครื่องมือ)

 

 

8. 3  บอด  แบน

 

 

9. การพัฒนาระบบการให้บริการ ANCของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

 ( 3 ONE : One man,Onestop service,Onehundred % )

 

 

10. ขอบคุณค่ะที่นำยาเก่ามาคืน

 

11. สร้างระบบให้ทราบข้อมูลการค้างชำระของผู้ป่วย 

 

 

12. การลดค่าใช้จ่ายจากการแจก“cold pack”ให้ผู้ป่วยที่มารับการผ่าฟันคุด

 

 

13. การพัฒนาระบบฟิล์มสู่ระบบ PACS

 

 

14. การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม

 

 

15. ลดเวลาลดหนี้สูญเพิ่มพูนรายได้

 

 

16. พัฒนาคุณภาพการพยาบาลการป้องกันการเกิดแผลกดทับและการดูแลผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ

ย้อนกลับ

 
Visitor  : วันนี้ 213 | เดือนนี้ : 4058 | ปีนี้ : 34481 | รวม : 46242 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com