แบบฟอร์มรายงานความเสี่ยง Check list (ปรับปรุงปี64)
 

 

ใบรายงานเหตุการณ์ความเสี่ยง (ฉบับปรับปรุงปี64)

 

ใบรายงานเหตุการณ์ความเสี่ยง (ฉบับปรับปรุง)สามารถ Download ได้ที่นี่ครับ

 

พรหา

ย้อนกลับ

 
Visitor  : วันนี้ 221 | เดือนนี้ : 4066 | ปีนี้ : 34489 | รวม : 46250 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com