ใบขอใช้ห้องประชุม เครื่องดื่ม โรงพยาบาลบ่อพลอย
 

ใบขอใช้ห้องประชุม เครื่องดื่ม โรงพยาบาลบ่อพลอย

ย้อนกลับ

 
Visitor  : วันนี้ 177 | เดือนนี้ : 4022 | ปีนี้ : 34445 | รวม : 46206 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com