ประกาศจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ
 

ประกาศจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ 

ย้อนกลับ

 
Visitor  : วันนี้ 171 | เดือนนี้ : 4016 | ปีนี้ : 34439 | รวม : 46200 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com