ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 15 เครื่อง
 

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 15 เครื่อง

ย้อนกลับ

 
Visitor  : วันนี้ 209 | เดือนนี้ : 4054 | ปีนี้ : 34477 | รวม : 46238 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com