เรื่อง ประกาศจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ตามแบบ สขร.1 เดือนธันวาคม 2561
 

 

ประกาศจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ตามแบบ สขร.1 เดือน ธันวาคม 2561

 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

 

 

 

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ

ย้อนกลับ

 
Visitor  : วันนี้ 200 | เดือนนี้ : 4045 | ปีนี้ : 34468 | รวม : 46229 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com