แผนผังสายบังคับบัญชา
 

แผนผังสายบังคับบัญชา กลุ่มงานประักันและสารสนเทศทางการแพทย์

ย้อนกลับ


 
Visitor  : วันนี้ 241 | เดือนนี้ : 5855 | ปีนี้ : 202501 | รวม : 324850 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com