ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)ทันตกรรม
 

ตามประกาศโรงพยาบาลบ่อพลอย เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. ๒๕66 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัครและอัตราค่าจ้าง

1. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้                            จำนวน    2   อัตรา

ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานทันตกรรม

บัดนี้ โรงพยาบาลบ่อพลอย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

 

สามารถตรวจสอบรายชื่อ และรายละเอียดต่างๆได้ที่นี่ค่ะ

 

 

 

เผยแพร่โดย งานสารสนเทศโรงพยาบาลบ่อพลอย กาญจนบุรี

ย้อนกลับ


 
Visitor  : วันนี้ 133 | เดือนนี้ : 10554 | ปีนี้ : 165017 | รวม : 287366 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com