ประกาศโรงพยาบาลบ่อพลอย
 

การรับสมัครแพทย์เพื่อปฏิบัติงานตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วยประจำแผนกฉุกเฉิน

           นอกเวลาราชการ  โรงพยาบาลบ่อพลอย

 

         ด้วยทางโรงพยาบาลบ่อพลอย มีความประสงค์จะรับสมัครแพทย์เพื่อปฏิบัติงาน ตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วยประจำแผนกฉุกเฉิน นอกเวลาราชการ

โดยเบิกจ่ายค่าจ้างจากเงินบำรุงโรงพยาบาล (รายชั่วโมง) โดยมีรายละเอียดตามหลักเกณฑ์การจ้างเหมาแพทย์เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลบ่อพลอย

 

 

สามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ

ย้อนกลับ


 
Visitor  : วันนี้ 43 | เดือนนี้ : 15604 | ปีนี้ : 32218 | รวม : 365454 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com