ประกาศโรงพยาบาลบ่อพลอย รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
 

การสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลบ่อพลอย

 

ตามประกาศโรงพยาบาลบ่อพลอย เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากร เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลบ่อพลอยนั้น

จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการการคัดเลือกใน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 

 

 

ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อผู้มีสิทธิ๋การคัดเลือกไปรายงานตัวที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ่อพลอย 

ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

สามารถ DOWNLOAD เอกสารได้ที่นี่ครับ

 

 

เผยแพร่ งานสารสนเทศโรงพยาบาลบ่อพลอย

ย้อนกลับ


 
Visitor  : วันนี้ 623 | เดือนนี้ : 16030 | ปีนี้ : 160603 | รวม : 493839 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com