หน้าหลัก |รายงานการนัด | ลงทะเบียนนัด | ประวัติการนัด | สถิติการนัด | ผู้ดูแลระบบ |
เลือก ทั้งหมด วัน /เดือน /ปี

 
สถานะ   รับนัด     ยังไม่รับ
no
คลินิค
ลงทะเบียน
รับการนัด
1
   คลินิคทันตกรรม 0 0
2
   คลินิคปอดอุดกั้นเรื้อรัง,หอบหืด 0 0
3
   คลินิคนวดแผนไทย 0 0
4
   คลินิคกายภาพ 0 0
5
   คลินิควัณโรค 0 0
6
   คลินิคความดันโลหิตสูง 0 0
7
   คลินิคสุขภาพเด็กดี 0 0
8
   คลินิควางแผนครอบครัว 0 0
9
   คลินิคให้คำปรึกษา 0 0
10
   คลินิคฝากครรภ์ 0 0
11
   คลินิควัณโรค 0 0
12
   คลินิคเบาหวาน 0 0

 

 
Visitor  : วันนี้ 186 | เดือนนี้ : 4031 | ปีนี้ : 34454 | รวม : 46215 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com