ข่่าวประชาสัมพันธ์

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. Lean คือ ??? 65
    2. ประสบการณ์ครั้งแรกในการเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาข้อเข่าข้อสะโพกโรงพยาบาลตำรวจ 60
    3. โรงพยาบาลบ่อพลอยขอขอบคุณท่านผู้บริจาคครุภัณฑ์การแพทย์ 64
    4. ขอเชิญร่วมบริจาคครุภัณฑ์การแพทย์ และปรับปรุงห้องพิเศษ 67
    5. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ปี 2554 โรงพยาบาลบ่อพลอย 61
    6. ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้อุทกภัย 66
    7. โครงการอบรม “โรงพยาบาลปลอดบุหรี่” 64
    8. นโยบายด้านสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 63
    9. ระบบบริการสุขภาพดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 63
    10. ประกาศแจ้ง ให้หน่วยงานโรงพยาบาลบ่อพลอยทุกหน่วยงานทราบ 64
    11. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งกายของ จนท.ในสังกัด สสจ. กาญจนบุรี 62
    12. ผลงานการพัฒนาคุณภาพ Smart Warfarin In Bophloi 167

ทั้งหมด 32 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : << ย้อนกลับ  [1]
 

 
Visitor  : วันนี้ 165 | เดือนนี้ : 4010 | ปีนี้ : 34433 | รวม : 46194 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com