ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงพยาบาลบ่อพลอย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลบ่อพลอย
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)ทันตกรรม
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)
คำสั่งนโยบายการจัดการน้ำในโรงพยาบาล
ประกาศ โรงพยาบาลบ่อพลอย
ประกาศโรงพยาบาลบ่อพลอย
ผลงานการพัฒนาคุณภาพ Smart Warfarin In Bophloi
 
 
 


 
Visitor  : วันนี้ 278 | เดือนนี้ : 5892 | ปีนี้ : 202538 | รวม : 324887 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com